Consell Escolar maig 2019

Durant la reunió del Consell Escolar del dia 25 de maig es van tractar els següents temes i es va arribar a les següents decisions:

 1. Resum de les actuacions educatives i d’organtizació del centre durant el confinament.
 2. Informe breu sobre resultats educatius en el segon trimestre i context.
 3. Mesures per reduir la despesa econòmica de les famílies en els propers cursos:
  1. Eliminació progressiva de llibres de text a mida que compleixin els anys d’antiguitat.
  2. De cara al curs 20-21 seran pocs. Els efectes es notaran en el 21-22.
 4. Mesures per fer la devolució dels imports de sortides cancel·lades per la Covid-19.
  1. Devolució inicial dels imports que encara no s’haguessin fet a les empreses contractades.
  2. Previsió de retornar la resta dels imports tan bon punt aquestes empreses facin el retorn dels diners restants a l’institut.
 5. Breu menció al Pla de Reobertura de centres, que es concretarà durant aquesta setmana.