Àrea de Salut i Medi Ambient

ESCOLA VERDA

El nostre institut forma part com centre adherit a la Xarxa d’Escoles Verdes. La comissió de l’Escola Verda formada per un grup impulsor de docents i delegats/des verds organitzen accions educatives que tene com a objectiu incorporar els valors de l’educació per a la sostenibilitat en tots els àmbits de la vida del centre, promoure la participació i la implicació activa de la comunitat educativa en la millora del seu entorn i afavorir l’intercanvi entre els centres que comparteixen aquests mateixos objectius.

 

JORNADES DEL MEDI AMBIENT

La comissió de l’Escola Verda organitza activitats i conferències relacionades amb el medi ambient per al nostra alumnat. És una oportunitat per conscienciar els alumnes sobre la importància de tenir cura de la nostra natura i el nostre territori. 

 

DIADA DELS ESMORZARS SALUDABLES

El departament de Ciències Experimentals organitza la jornada d’esmorzars saludables, on els alumnes de 1r i 2n  d’ESO, per grups, presenten un esmorzar saludable i un jurat escull el millor esmorzar seguint uns criteris de nutrició i creativitat.

 

PROGRAMA SALUT I ESCOLA

El curs 2018-2019 vam implantar el programa Salut i Escola. Tot i algunes dificultats per la mancança de personal sanitari, un professional d’infermeria es desplaça al nostre centre setmanalment per atendre l’alumnat i afavorir l’accessibilitat dels adolescents a l’atenció sanitària amb garanties de privacitat, confidencialitat i proximitat.

L’objectiu del programa és millorar la salut dels nostres alumnes adolescents, prevenir situacions de risc i atenció precoç per als problemes relacionats amb la salut mental, la salut afectiva i sexual, el consum de drogues i tabac. 

Per complementar aquest servei, l’institut ofereix dins del pla d’acció tutorial tallers i activitats relacionades amb els temes citats anteriorment amb la col·laboració de l’àrea de joventut de l’Ajuntament de Cunit.