Àrea de Matemàtiques

CONCURS DE FOTOGRAFIA MATEMÀTICA

Es tracta d’una activitat organitzada per l’ABEAM (Associació de Barcelona per l’Ensenyament i l’Aprenentatge de les Matemàtiques). El concurs té com a objectiu fer veure a l’alumnat que les matemàtiques estan immerses en la realitat que ens envolta, millora l’autoestima, fomenta l’esperit crític, desenvolupa la competència artística i creativa i desperta en l’alumnat la curiositat per conèixer quin és l’entrellat de la bellesa que ens envolta.

 

PROVES CANGUR

La prova Cangur és una activitat matemàtica impulsada per la societat internacional Le Kangourou sans Frontières per estimular i motivar una àmplia majoria de l’alumnat i que a Catalunya organitza des de 1996 la Societat Catalana de Matemàtiques. Des del curs 2005-2006 els nostres alumnes de d’ESO i de postobligatòria participen i dediquen una estona especial divertint-se tot resolent els reptes plantejats.  Els problemes es basen més en el raonament i l’enginy que en coneixements matemàtics específics. 

 

PROBLEMA DEL MES

El departament de matemàtiques planteja, mensualment i per cursos, un problema que l’alumnat ha de resoldre. L’objectiu és fer pensar, raonar i reflexionar desenvolupant les capacitats de la lògica matemàtica del nostre alumnat.