Perfil del contractant

Resolució de l’adjudicació del contracte de neteja any 2017

Resolució contracte neteja

Informe tècnic

Quadre de puntuacions

Us informem que la reunió d’obertura del sobre “C” de la licitació de les empreses de neteja tindrà lloc el proper divendres dia 16 de desembre de 2016 a les 11:30 hores a les dependències del nostre Institut.

Composició mesa de contractació concurs neteja 2017

DOCUMENTACIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE NETEJA ANY 2017

Termini presentació sol.licituds 2 de desembre de 2016 a les 14 hores.

DOCUMENTACIÓ ADJUDICACIÓ CONTRACTE NEGOCIAT BAR-CANTINA ANY 2016

Un cop feta la valoració de la documentació dels sobres B de les empreses de neteja que opten a l’adjudicació del Servei de Neteja de l’Institut Ernest Lluch i Martín de Cunit, es convoca en acte públic a l’obertura dels sobres C el proper dia 31 d’octubre a les 10:00h.

Romà Cano Franco

Director