Àrea de Diversitat

SERVEI DE MEDIACIÓ 

Des del 2017-2018 hem tornat a recuperar al nostre institut el Programa de Mediació Escolar estructurat i promogut pel Departament d’Ensenyament dintre del Projecte de Convivència del Centre. 

Amb la col·laboració de l’Ajuntament de Cunit, formem alumnat mediador amb l’objectiu de contribuir a regular la convivència en el centre, desenvolupant actituds i habilitats relacionals positives, prevenint la violència, intervenint constructivament enfront els conflictes i propiciant la reparació responsable i la reconciliació entre la comunitat educativa. 

La mediació millora el clima del centre i incideix positivament en la resta d’activitats educatives.

 

SIEI

Suport Intensiu per a l’Escolarització Inclusiva és un recurs per atendre alumnes amb necessitats educatives especials que ho necessitin. L’objectiu principal és treballar l’autonomia personal, les habilitats socials i comunicatives, l’autoconeixement i la regularització de la pròpia conducta a través de diferents tallers. 

Des del 2016-2017, els alumnes desenvolupen la seva autonomia personal en una aula convertida en un “piset”. Aquest projecte és valorat molt positivament per l’alumnat i les famílies, i s’evidencia un augment en la seva autoestima i autonomia que ha repercutit en la seva millora acadèmica i personal.

 

PROGRAMA DELEGATS/DES EN 3D

Aquest programa, impulsat per la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, té com a objectiu fomentar la cultura participativa de l’alumnat i el professorat.

Des del curs 2015-2016 l’alumnat de diversitat, a través de la figura del delegat/da de classe i amb el suport del tutor/a i d’una persona especialitzada en el foment de la participació porten a terme un projecte al llarg del curs a l’aula, que comporta organitzar-se, assumir tasques i prendre decisions de forma conjunta.

3D és un projecte que pretén fomentar la cultura participativa dins dels centres educatius a través del desenvolupament d’un projecte concret escollit pel propi alumnat i implementat de forma participativa.

Els alumnes, a través de la figura del delegat/a de classe i amb el suport del tutor/a,  porten a terme un projecte que els implica organitzar-se, assumir tasques i prendre decisions de forma conjunta al llarg del curs.

Objectius del programa 3D

 1. Potenciar i reforçar la tasca del delegat i delegada com a interlocutor i dinamitzador de l’aula.
 2. Millorar les competències de l’alumnat i del professorat en coneixements, procediments i actituds per treballar i organitzar-se de manera participativa a l’aula mitjançant la pràctica participativa.
 3. Fomentar el rol actiu de l’alumnat en la presa de decisions sobre els temes que li afecten.
 4. Millorar i incrementar la qualitat de la participació al centre.

En què consisteix:

Es tracta d’un programa on es fomenta la participació a través de l’assessorament d’una entitat experta en participació. El programa es desenvolupa al llarg del curs i consisteix en 5 sessions d’assessorament per a tutors/tutores i 5 sessions per a delegats i delegades.

Entre sessió i sessió, durant les hores de tutoria, els delegats/ades i el professorat, posen en pràctica allò que han après en les sessions formatives treballant de forma conjunta amb la resta d’alumnes de la seva classe per tal de portar a terme un  projecte concret.

El paper de delegat/ada és doble: per un cantó, a l’aula, ha d’ajudar a organitzar els seus companys de classe i a facilitar la presa de decisions conjuntes sobre el projecte en qüestió; i, per l’altra, en les quatre sessions d’assessorament on es troba amb la resta de delegats/ades, haurà de fer de portaveu del que s’hagi  treballat a la seva aula, tot interioritzant els coneixements i les eines per a la participació que l’entitat assessora li haurà facilitat.

 

DESC-OBRE

El projecte Desc-Obre consisteix en 300 hores d’estada en empreses que desenvolupen l’alumnat d’aula oberta de final d’etapa, 4t d’ESO. Mitjançant aquest projecte de diversificació curricular els alumnes fan estades en diferents entitats i/o empreses municipals privades o públiques, amb la finalitat d’adquirir un primer contacte en el món laboral i ajudar en l’orientació acadèmica. 

 

REACCIONA

La finalitat del projecte Reacciona és treballar la consciència social i la cultura de pau mitjançant la realització d’un curtmetratge per part dels alumnes. L’alumnat de diversitat es va iniciar en aquest projecte el curs 2018-2019 on van portar a terme la pràctica audiovisual amb sensibilització a temàtiques de cooperació i solidaritat, i de medi ambient, en un context general d’aprenentatge i servei. 

El llenguatge audiovisual s’adequa molt bé a la metodologia pedagògica de diversitat perquè es treballa per projectes, fomentant el treball en grup, la participació i l’experimentació d’emocions. Els alumnes investiguen, parlen amb experts, busquen informació i elaboren en imatges per explicar la temàtica escollida. 

El taller de cinema ha estat finançat per l’Ajuntament de Cunit.

Beneficis del projecte:

 • És estimulant.
 • Fomenta el treball en grup, la participació i l’experimentació d’emocions perquè t’obliga a posar-te “en la pell de l’altre”. Els alumnes hauran d’investigar, parlar amb experts, buscar informació, treballar-la i elaborar-la en imatges per explicar la temàtica escollida, a la seva manera.
 • Treballar en consens per un objectiu en comú.
 • Interdisciplinarietat.
 • Inclusió.
 • Col·laboració.
 • Cooperació.
 • Intel.ligència social.
 • Descoberta essencial per als joves que els hi cal ser molt crítics amb el món audiovisual que ens envolta.

 

CAMPANYA DE DONACIÓ DE SANG

El Banc de Sang i Teixits fa possible el programa educatiu de Donació de Sang, en el que involucra als nostres joves en la difusió de la necessitat de donar sang.

“Aprèn, participa i dona” és un programa educatiu perquè infants i joves de 6 a 18 anys adquireixin coneixements i valors a través de la promoció de la donació de sang i l’organització d’una campanya.

Els participants aprenen sobre la sang, la donació i aspectes de comunicació, alhora que duen a terme un servei de promoció de la salut dins del municipi de Cunit. L’activitat té diferents parts:

 1. L’alumnat rep formació amb continguts científico-mèdics, de comunicació i de valors.
 2. L’alumnat crea materials per promocionar la donació de sang i organitza la seva pròpia campanya de difusió per conscienciar els veïns i veïnes de Cunit i animar-los que donin sang.
 3. S’avalua l’activitat conjuntament amb l’equip educatiu i es fa un reconeixement amb els resultats de la campanya pel centre i pels participants.