Càsting nois i noies 13 a 15 anys. La Maternal

Ens han fet arribar informació del càsting que ha començat per la pel·lícula “La Maternal”.

 

Estan buscant:

Noies de 13 a 15 anys (amb castellà o català d’accent neutre com a llengua materna).

Nois Llatinoamericans de 13 a 15 años

 

És important que l’interès arribi a través d’un mail dels pares o tutors.

 

Us deixem els cartell a on trobareu requisits i la informació de contacte.