REUNIONS INFORMATIVES INICI DE CURS

Seguint el protocol establert a l’inici de curs, es convoca a les famílies a les reunions informatives de forma telemàtica a través dels següents enllaços. Al costat de cada caixa hi trobareu l’enllaç a la reunió via meet. Recordeu normes generals:

  • Entrar amb el micro silenciat i la càmera apagada, ja que sinó els àudios interfereixen i la qualitat del vídeo baixa molt.
  • Demanar torn de preguntes via xat o escriure-les en el mateix i seran contestades en els torns de preguntes corresponents.
  • En la mesura del possible, identificar-se amb el nom i cognoms als accedir per facilitar el control d’assistència.
  • La durada de la sessió s’estima que serà d’una hora aproximadament.
  • Si us ho demana, espereu a ser acceptats.
GRUP DIA HORARI  ENLLAÇ A LA REUNIÓ
1r ESO 15/09 19:30 https://meet.google.com/prp-egjp-woa
2n ESO 15/09 18:00 https://meet.google.com/ppd-dqaf-mhy
3r ESO 16/09 18:00 https://meet.google.com/fun-mfju-gtc
4t ESO 16/09 19:30 https://meet.google.com/aon-jtes-xsa
1r BAT 15/09 18:00 https://meet.google.com/jhb-kasf-ijt
2n BAT 16/09 18:00 https://meet.google.com/fie-hink-mpd