Optativa “Blog” a tercer d’ESO

Optativa “Blog” a tercer d’ESO

L’objectiu principal d’aquest projecte de competència digital és crear un blog personal d’un tema escollit pels alumnes.

Els estudiants treballaran individualment i hauran de buscar tota la informació necessària per dur a terme diferents activitats per planificar, dissenyar i crear el seu blog. També hauran d’incloure activitats sol·licitades de producció digital. Al final del trimestre hauran de presentar el seu blog als companys per convèncer-los que els segueixin. Així mateix els alumnes aprendran a actuar de manera crítica i responsable en l’ús de les TIC, considerant aspectes ètics, legals, de seguretat, de sostenibilitat i d’identitat digital.  Els millors blogs estaran enllaçats a la nostra pàgina web.

Consulteu els blogs seleccionats aquí