DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Sol·licitud de preinscripció en format pdf o bé resguard de la sol·licitud telemàtica.

Fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació.Si l’alumne/a està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Benestar Social i Família.

Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a o guardador/a de fet) o de la targeta de residència on consta el NIE si es tracta de persones estrangeres.
Fotocòpia del DNI de l’alumne/a en cas que sigui major de 14 anys o tingui DNI tot i ésser menor de 14 anys.

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR NOMÉS PER AL CRITERI ESPECIFIC AL·LEGAT A LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ :

Fotocòpia certificat de l’empresa on treballen els pares o contracte laboral (si es vol tenir en consideració en comptes del domicili familiar). 20 punts
Fotocòpia de la documentació acreditativa conforme pare o mare o tutor/a són beneficiaris de l’ajut de la renda garantida de ciutadania. 10 punts
Fotocòpia del certificat de discapacitat (de grau igual o superior al 33%) de la persona que al·legui aquesta condició, (alumne, pare, mare, germà o germana) emès pel Departament de Benestar Social i Família. 10 punts

CRITERI COMPLEMENTARI AL·LEGAT A LA SOL·LICITUD DE PREINSCRIPCIÓ :

Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent: 15 punts

TOTA AQUESTA DOCUMENTACIÓ S’HA D’ENVIAR A a8072978@xtec.cat

Deixa un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà Els camps necessaris estan marcats amb *

XHTML: Trieu una d'aquestes etiquetes <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>