YCT: examen oficial de xinès

Alguns dels alumnes del centre s’han presentat a l’examen oficial del govern xinès. Aquest s’ha realitzat a l’institut Confuci de Barcelona.

El Young Chinese Test (YCT) és un examen de nivell de xinès destinat a menors de 16 anys. Hi ha 4 graus de dificultat en funció del nivell i han de dominar , respectivament, 80, 150, 300 i 600 paraules en la llengua.