La igualtat en matèries STEAM

Avui, el diari “La Vanguardia” ha publicat un article sobre el nostre institut. Podeu consultar-lo en l’enllaç següent:

Article Sunsi Móra

En aquest article, la periodista Carina Farreras explica els avenços en el camp educatiu cap a una normalització de gènere, entre altres punts. Relata també alguns dels projectes que fan els alumnes i les línies de centre per anar avançant cap a una millora educativa.

Des del Suni Móra, estem molt agraïts amb la comunitat comunicativa. Ens ajuden a difondre la gran tasca que es realitza a les aules dia a dia.