Tutoria entre iguals

El programa “Tutoria entre Iguals” es duu a terme a l’Institut des de fa 5 anys. Amb aquest programa es pretén implementar la tolerància zero amb la violència com a segell de centre i fomentar la inclusió. El funcionament consisteix en què cada alumne de 1r d’ESO té un alumne “tutor” a 3r d’ESO, una mena de “germà gran” al centre, a qui pot adreçar-se si té algun dubte sobre el funcionament de l’Institut, demanar-li consell o ajuda si té algun problema.

Aquestes són les parelles del curs 2019-2020: