PREINSCRIPCIÓ i MATRÍCULA – Curs 2020-21

Calendari preinscripció:

 • Presentació de la sol·licitud en suport informàtic:  del dimecres 13 al divendres 22 de maig.
 • Presentació presencial al Centre amb cita prèvia: del dimarts 19 al dijous 21 de maig.

ATENCIÓ: divendres 22 de maig és festiu local a Canovelles, per tant el període de preinscripció presencial s’acabarà el dijous 21 de maig!

Procediment preinscripció:

Procediment general: sol·licitud en suport informàtic

 • Cal emplenar la sol·licitud en suport informàtic al següent aplicatiu: PREINSCRIPCIÓ TELEMÀTICA
 • En el full de preinscripció hi ha de constar el codi del centre sol·licitat per ordre de preferència. El codi de l’Institut Domus d’Olivet és: 08072383
 • També necessitareu l’identificador de l’alumne/a del Registre d’alumnes (RALC): el podeu sol·licitar a l’escola de primària o a través del Departament d’Educació.
 • No caldrà venir presencialment al Centre. Només caldrà enviar el resguard de la preinscripció, que generarà la mateixa aplicació, al correu del Centre: a8072383@xtec.cat També s’haurà d’enviar al mateix correu la documentació necessària, escanejada o fotografiada:
  • El llibre de família (tots els fulls que estiguin omplerts) o altres documents relatius a la filiació.
  • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
  • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.
  • Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita. Informació: Documentació i criteris de prioritat 

Procediment excepcional: sol·licitud presencial al Centre amb cita prèvia

 • Caldrà demanar cita prèvia a través de l’aplicatiu del Departament d’Educació o dels telèfons del Centre: 93 840 19 90636 082 341. Es podrà sol·licitar a partir del dimecres 13 de maig. Es donarà cita pel dimarts 19, dimecres 20 o dijous 21. L’horari d’atenció presencial a les famílies durant aquests tres 3 dies serà de 9:00 a 13:30 h.
 • Caldrà descarregar-se la sol·licitud d’aquest enllaç, emplenar-la degudament i portar la mateixa documentació que s’ha explicat abans.
 • MOLT IMPORTANT! Hem de seguir els següents consells com a conseqüència de la crisi sanitària que estem vivint:
 • Al centre heu de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • Heu de portar la documentació per a poder-la escanejar o fotocopiar i, si pot ser, la sol·licitud emplenada des de casa. En el cas que no s’entengui la sol·licitud en paper i s’hagi d’emplenar al mateix Centre, heu de dur el vostre propi bolígraf.
 • És obligatori portar mascareta i guants.
 • No heu d’acudir al Centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquest cas, podeu autoritzar per escrit a una altra persona a portar la sol·licitud i la documentació.

Oferta inicial de places:

D’acord amb la normativa vigent, amb anterioritat a l’inici del procés de preinscripció, es fa pública l’oferta de la preinscripció al Mapa escolar de la preinscripció curs 2020/21.

Consulta de les llistes amb el barem provisional (29.05.2020):

INFORME_BAREM_PROVISIONAL_BAREM

Consulta de les llistes amb el barem un cop resoltes les reclamacions (09.06.2020):

INFORME_BAREM_RESOLTES_BAREM

Consulta de llistes ordenades definitives (11.06.2020):

INFORME_BAREM_DEFINITIU_BAREM

Oferta definitiva de places (6.7.20):

PUBLICACIÓ DE L’OFERTA FINAL

Alumnes assignats al centre (7.7.20):

Alumnes assignats al centre amb indicació de la primera petició

Alumnes preinscrits al centre (7.7.20):

Alumnes preinscrits al Centre

Calendari matrícula:

 • Matrícula provinent de la preinscripció (dels nous alumnes): del 13 al 17 de juliol.
 • Matrícula de continuïtat (confirmació de plaça i actualització de dades): del 25 de juny a l’1 de juliol.

Procediment matrícula:

 • El  tràmit de la matrícula es farà a través de cites prèvies. A través d’una trucada telefònica del Centre se us assignarà dia i hora per a formalitzar la matrícula. Caldrà portar (si no s’ha fet durant el període de preinscripció) una còpia del carnet de vacunacions  amb les dosis rebudes i les dates corresponents i tota aquella altra documentació no presentada a la preinscripció (DNI actualitzat de l’alumne/a, mare i pare; targeta sanitària).
 • La confirmació de plaça es farà a través del whatsapp o SMS. L’actualització de dades es farà al setembre amb l’inici del nou curs escolar 2020/2021.

Informació de tot el procés de preinscripció i matrícula:

http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html
http://ensenyament.gencat.cat/ca/inici 

Pica Lletres: la millor manera d’aprendre jugant

Aquesta vegada els nostres representants van ser l’Andrea, el Joel i l’Ainhoa.

Pica Lletres és un format únic que permet als adolescents competir i divertir-se participant d’una activitat pedagògica senzilla i engrescadora: lletrejar paraules en català i resoldre jocs lingüístics enginyosos. De la combinació d’entreteniment i cultura que proposa Pica Lletres, en resulta una fórmula fresca i eficaç per aprendre ortografia.

I és que Pica Lletres és el concurs de moda entre els i les estudiants de secundària de tot Catalunya!