1r ESO

Horari de cada grup 1r A, 1r B i 1r C.

Enllaç a l’agenda de cada grup: 1r A, 1r B i 1r C.

Actualització notícies portada amb l’etiqueta del nivell.

Criteris de qualificació de les matèries (es penjarà properament)