La nostra cantina

L’alumnat de 4t d’ESO organitza un servei de venda de productes diversos durant els dos patis.

La prestació d’aquest servei està en estudi per poder-lo adaptar a les necessitats del protocol del Pla d’Organització del curs 2020-2021 i les afectacions del Covid-19