La nostra cantina

L’alumnat de 4t d’ESO organitza un servei de venda de productes diversos durants els dos patis. A continuació podeu trobar el llistat de productes i preus vigents actualment.

Llistat de productes i preus (Curs 2019-2020)