Perfil del contractant

En aquest apartat es penjarà informació sobre els concursos públics sobre serveis de neteja o menjador als quals poden optar les empreses.