Obtenció graduat ESO

Els centres educatius hem d’organitzar anualment proves per als alumnes que no hagin superat el quart curs i hagin superat l’edat màxima de permanència a l’etapa, d’acord amb el procediment establert pel Departament d’Educació. En aquest apartat tindreu un document amb els continguts mínims de cadascuna de les matèries.

En aquest enllaç podeu trobar la informació general i a continuació trobareu el llistat de continguts mínims de les matèries.

Continguts mínims de la prova per obtenir el graduat d’ESO