Certificats de català

L’Institut pot emetre certificats d’acreditació dels nivells B2 i C1 de Llengua catalana.

 

Requisits generals:
  • No haver estat exempt de català.
  • Inici de l’escolarització a partir del curs 1978-79 (inclòs). Acompleix aquest requisit la gent nascuda a partir de 1972.

 

Equivalències:
Estudis realitzats Cal haver estudiat a Catalunya Documents que cal presentar
NIVELL B2
EGB / FP1 Totalitat de l’EGBTotalitat de l’EGB i FP1 Original i fotocòpia DNIOriginal i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu*

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de FP1 o certificat acreditatiu*

NIVELL C1
BUP Totalitat l’EGB i BUP Original i fotocòpia DNIOriginal i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu*

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de BUP o certificat acreditatiu*

FP2 Totalitat l’EGB, FP1 i FP2 Original i fotocòpia DNIOriginal i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de l’EGB o certificat acreditatiu*

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de FP1 i FP2 o certificat acreditatiu*

BATXILLERAT 3 cursos qualsevols de Primària i 5 qualsevols entre ESO i BATX Original i fotocòpia DNIOriginal i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de Primària i Secundària

Original i fotocòpia de les notes finals de tots els cursos de Batxillerat

ESO 3 cursos qualsevols de Primària i tota l’ESO Original i fotocòpia DNIOriginal i fotocòpia de les pàgines de la CERTIFICACIÓ D’ANYS D’ESCOLARITAT del llibre d’escolaritat de Primària i Secundària

Com es sol·licita?:

Cal portar a la Secretaria del centre la sol·licitud complimentada (pots descarregar-la aquí) i la documentació que s’indica a la taula d’equivalències amb el DNI de la persona que sol·licita el certificat

Cal tenir present:
    • Les persones que hagin obtingut la seva titulació en un institut (o institut escola) podran presentar la seva sol·licitud en qualsevol d’aquests centres aportant la documentació requerida.
    • Les persones que hagin obtingut la seva titulació en un centre de formació d’adults, hauran de presentar la seva sol·licitud al centre de formació d’adults que correspongui aportant la documentació requerida.
    • Les persones que hagin obtingut la seva titulació a l’Institut Obert de Catalunya (IOC) hauran de tramitar la seva sol·licitud a l’IOC aportant la documentació requerida.
    • Per als casos que no es corresponguin amb els supòsits esmentats, les persones interessades es podran dirigir al Departament d’Educació per tramitar la seva sol·licitud.