El nostre currículum

La distribució curricular en el nostre centre és la següent:

Nom de la matèria 1r ESO 2n ESO 3r ESO 4t ESO
Català 2 3 3
Castellà 3 3 3
Anglès 3 4 3 3
Francès 2* 2* 3**
Matemàtiques 2 4 3 4
Educació física 2 2 2 2
Música 2 2 3**
Plàstica 2 2 3**
Tutoria, cultura i valors ètics 2 2 2 2
Ciències socials 3
Filosofia 3**
Treball per projectes 10 8 16 7
Comissions 2 2 2
Projecte de recerca (1)
Servei comunitari (1)

El treball per projectes a 1r i 2n d’ESO inclou les hores de les matèries de ciències naturals (biologia i geologia/física i química), ciències socials i tecnologia (i una hora de català i una altra de matemàtiques a 1r d’ESO).

El treball per projectes a 3r d’ESO es separa en dos àmbits de 8 hores cadascun:

  • L’àmbit STEM (biologia i geologia, física i química, tecnologia, una hora de català i una hora matemàtiques).
  • L’àmbit Humanístic (ciències socials, castellà i català).

El treball per projectes a 4t d’ESO es realitza a les matèries dels itineraris formatius que pot triar l’alumnat:

  • Itinerari al·legories: 4h d’economia i emprenedoria i 3 h de cultura clàssica.
  • Itinerari cèl·lules: 4 h de física i química i 3 h de biologia i geologia.
  • Itinerari satèl·lits: 4 h de tecnologia i 3 h de física i química.

A 4t d’ESO hi ha dues matèries transversals sense assignació horària:

  • Projecte de recerca: és un conjunt d’activitats de descoberta i investigació realitzades per l’alumnat d’un tema escollit i delimitat, en part, per ell mateix, sota el guiatge del professorat. El realitzem des dels itineraris durant el tercer trimestre. (Aquí teniu més informació)
  • Servei comunitari:  tracta de que els alumnes experimentin i protagonitzin accions de compromís cívic, aprenguin en l’exercici actiu de la ciutadania, i posin en joc els seus coneixements i capacitats al servei de la comunitat fora de l’horari lectiu. (Aquí teniu més informació).

Les matèries optatives de 1r a 3r d’ESO s’anomenen “comissions” i seran enteses com a “grups de treball” en què participaran barrejats alumnes de 1r a 3r d’ESO, excepte en els casos dels reforços PIM. Són d’àmbit curricular però entesos també com a espais de vinculació a l’Institut i de treball transversal internivells per tal de millorar el coneixement i la convivència entre alumnat de diferents nivells. Es realitzaran en el marc horari de les dues últimes hores lectives de divendres. L’alumnat canviarà de comissió cada trimestre.

*A la franja de comissions també es realitza l’optativa de 2a llengua estrangera (francès) amb alumnes de 2n i 3r d’ESO.

**A 4t d’ESO s’ofereix una franja transversal d’optatives de 3 hores per als tres itineraris i l’alumnat podrà triar entre: Francès (per als alumnes que l’han fet a 2n i 3r), Filosofia, Música o Plàstica.

A més de les matèries i els continguts curriculars que marca la normativa, tot l’alumnat del nostre institut dedica diàriament una estona a dos espais educatius transversals:

  • Espai de benvinguda (8 a 8:10): per a la reflexió i el debat. Dilluns un conte, dimarts una imatge, dimecres una cançó, dijous un vídeo curt i divendres una proposta de cap de setmana.
  • Espai de lectura (10:20 a 10:40): lectura individual, en silenci i en paper.