Equip humà

Equip docent:

  • Eduard Cirera (director i professor de català i projectes humanístics)
  • Mónica Luquin (cap d’estudis i professora de matemàtiques)
  • Jose Luis Calvo (secretari i professor de projectes i tecnologia)
  • Iván Marchán (coordinador pedagògic i professor de física i química)
  • Liliana Recuero (tutora i coordinadora 1r d’ESO, professora de projectes i biologia)
  • Júlia Vicente (tutora i coordinadora 2n d’ESO, professora de projectes i socials)
  • Marc Estapé (tutor i coordinador de 3r d’ESO, professor de projectes, física i química i matemàtiques)
  • Ivan Somoza (tutor i coordinador de 4t d’ESO, professor d’educació física)
  • Javier Bermúdez (professor d’anglès)
  • Manel Navarro (tutor de 1r d’ESO i professor de socials i projectes)
  • Elena Marco (tutora de 1r d’ESO i professora de visual i plàstica)
  • Esteve Costa (professor de socials i coordinador de projectes humanístics)
  • Vicent Verdú (tutor de 3r d’ESO i professor de música)
  • Carina Luque (tutora de 4t d’ESO i professora de llengua castellana)
  • Antoni Montoya (tutor de 4t d’ESO i professor de català)
  • Elena Iglesias (tutora de 2n d’ESO, coordinadora LIC i professora de català)
  • Éric López (tutor de 2n ESO, coordinador TAC i professor de matemàtiques)
  • Elena Calvo (responsable biblioteca i professora de llengua castellana)
  • Eva Rosa (tutora de l’aula d’acollida i professora d’economia)
  • Icíar Ruiz (professora de francès i castellà)
  • Marina Herrera (responsable mobilitat internacional i professora d’anglès)
  • Abraham Moreno (tutor de 3r ESO, professor de projectes i tecnologia)
  • Elisabeth García (professora de biologia i geologia i projectes)
  • Glòria Trull (orientadora referent de 1r i 3r i professora de castellà.)
  • Helena García (orientadora referent de 2n i 4t, professora de castellà i responsable del PDC i la UEC)
  • Daniel Comino (professor de matemàtiques)
  • Albert Lapuente (professor d’educació física)

Personal d’atenció educativa (PAE)

  • Lola Jiménez (tècnica d’integració social)
  • Carmen Romero (vetlladora)

Personal d’administració i serveis (PAS)

  • Raquel Pérez (auxiliar administrativa)
  • Lola Tello (conserge)
  • Eva Dómine (conserge)

Personal de neteja

  • Mircania Reyes (Empresa HigSerGuiss)