8 DE MARÇ DIA INTERNACIONAL DE LES DONES

La coeducació i el foment de la igualtat efectiva entre dones i homes és un principi rector del sistema educatiu. El Pla per a la igualtat de gènere en el sistema educatiu recull com a objectiu principal l’impuls a la coeducació com a garant d’una educació sense estereotips sexistes ni discriminacions relacionades amb el gènere així com una orientació acadèmica i professional no sexista.

Recollint aquests principis, l’Institut amb motiu del 8 de març, Dia Internacional de les Dones, durà a terme una sèrie d’activitats i actes per tal de conscienciar i reivindicar la igualtat efectiva entre dones i homes.

Us esperem a totes i tots avui 8 de març a les 13:30h a la plaça Xic Mateu!