Projecte GEP

Projecte GEP Institut Montserrat Colomer 2018-2021

Què fem al GEP?

El projecte GEP és un programa d’innovació pedagògica que té com a finalitat millorar la competència lingüística en llengua estrangera de l’alumnat, afavorint el seu creixement acadèmic i posterior inserció laboral. La metodologia emprada contribueix al desenvolupament competencial de l’alumnat, capacitant-lo per interactuar amb el món en diverses llengües i de manera crítica en un aprenentatge al llarg de la vida.

A més és un programa que ens acompanyarà en el desplegament i consolidació d’un projecte lingüístic plurilingüe, proporcionant formació, recursos i seguiment en els propers tres anys. És una estratègia per aconseguir una educació plurilingüe i intercultural en el nostre centre.

El nostre centre té l’objectiu de potenciar l’aprenentatge de les llengües estrangeres. Per això, es realitzen cada curs intercanvis lingüístics en llengua anglesa i francesa, s’acompanya als alumnes per a presentar-se als exàmens oficials de Cambridge i DELF i s’imparteix la matèria comuna d’Educació Física a 1r i 2n d’ESO en llengua anglesa (AICLE). En aquest context, la incorporació al programa GEP ens ha aportat un valor i suport afegit al treball que s’està fent per aconseguir una educació plurilingüe.

D’acord amb l’Objectiu 1.3 del PdD, incrementar el nombre d’alumnes que en finalitzar l’ESO assoleixin el nivell B1 i en finalitzar el Batxillerat el nivell B2 en llengua anglesa, tenim establertes dues estratègies pel curs 2018-19.

  • L’augment d’activitats d’aprenentatge en llengües estrangeres (anglès i francès).
  • Sistematitzar des de totes les matèries el treball de la comprensió lectora i expressió escrita, especialment en llengua anglesa.