Consell escolar

Eleccions per renovar el Consell Escolar

Resolució ENS/2232/2018, d’1 d’octubre, per la qual s’estableix el calendari del procés electoral per renovar els membres dels consells escolars dels centres públics i privats sostinguts amb fons públics.

Calendari:

 

DATA

Procés electoral

Responsable

A partir del 5 de novembre . Convocatòria d’eleccions.

. Publicació dels censos electorals provisionals.

. Publicació de vacants, forma i termini de presentació de candidatures.

Director/a
6 de novembre . Inici de termini per presentar reclamacions al cens electoral.

. Sol·licitud a l’Ajuntament i a l’AMPA de la designació del seu representant.

Director/a
7 de novembre Sorteig per designar els vocals de les meses electorals. Director/a
9 de novembre . Fi del termini de presentació de reclamacions. Director/a
13 de novembre . Últim dia per a la constitució de les meses electorals.

. Resolució de les reclamacions als censos electorals.

. Aprovació i publicació dels censos electorals definitius.

President/a de la mesa
15 de novembre . Últim dia per a la presentació de candidatures dels diferents sectors. President/a de la mesa
16 de novembre . Últim dia per a la publicació de les candidatures dels diferents sectors.
19 de novembre . Últim dia per a la presentació de sol·licituds per actuar de supervisor/a del sector de pares i mares o alumnat.
26 de novembre . Inici del període electoral
28 de novembre . Eleccions de tots els sectors a l’Institut Montserrat Colomer
30 de novembre . Fi del període electoral Director/a
19 de desembre . Consell Escolar per la renovació Director/a
21 de desembre . Últim dia per constituir el Consell Escolar renovat. Director/a

Vacants:

Sector pares: 1

Sector alumnes: 1

Sector professorat: 4