Normes d’organització i funcionament

Tota comunitat necessita unes normes perquè els seus membres puguin conviure en un espai determinat i per fomentar la consecució de les intencions educatives establertes.

 

 

 

 

construccion2