Horaris

reloj_0

El marc horari dels alumnes serà de dilluns a divendres de 8.00h a 14.30h, amb dos períodes de esbarjo: de 10.20h a 10.40h i de 12.30h a 12.40h (veure nou marc horari al POC)

A partir d’aquest horari, s’oferirà servei de menjador i l’AMPA ofereix diferents tallers (aula d’estudi i extraescolars)