Preinscripció 2020-2021

El Departament ha publicat les noves dates previstes per tal que l’alumnat i les seves famílies puguin iniciar els processos de preinscripció de les diferents etapes educatives.

Les noves dates afecten a totes les etapes educatives: ESO, Batxillerat, Cicles Formatius de grau mitjà d’FP i Cicles Formatius de Grau Superior d’FP.

En aquesta notícia anirem recollint i actualitzant totes les informacions que ens arribin al centre i considerem que són d’interès per a la comunitat educativa: noves dates, recomanacions, instruccions, enllaços d’interès, …

Si us plau, consulteu-la de manera periòdica.

Informació oficial

Consorci d’Educació de Barcelona https://www.edubcn.cat/ca/alumnat_i_familia

Departament d’Ensenyament http://queestudiar.gencat.cat/ca/index.html

Consulta IDALU

Alta a l’idCAT Mòbil

Períodes i informes resultants de la preinscripció

Etapa Noves dates previstes Informació addicional Observacions
Preinscripció ESO

Llistes baremades post reclamacions (*1)

Llistes baremades definitives ordenades (*1)

Del 13 al 22 de maig +info
Opció de Preinscripció presencial al centre del 19 fins el 22 de maig, amb cita prèvia.
El tràmit de preinscripció es podrà fer tot per internet, a través del portal preinscripcio.gencat.cat
Preinscripció Batxillerat

Oferta inicial de places

Del 27 de maig al 3 de juny +info
Preinscripció CFGM FP

Oferta inicial de places

Llistes baremades provisionals CFGM

Llistes baremades una vegada resoltes les reclamacions CFGM

Llista ordenada definitiva CFGM

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Del 2 al 8 de juny +info El tràmit de preinscripció es podrà fer tot per internet (Sol·licitud electrònica o  Sol·licitud amb suport informàtic), a través del portal del Departament d’Educació
Preinscripció CFGS FP

Oferta inicial de places

Llistes baremades provisionals CFGS

Llistes baremades una vegada resoltes les reclamacions CFGS

Llista ordenada definitiva CFGS

Llista d’alumnes admesos i llista d’espera

Del 10 al 17 de juny +info La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic.

(*1) Les llistes baremades es generen automàticament des de l’aplicatiu de gestió de preinscripció del Departament d’Educació.

Períodes de matrícula nou alumnat

Etapa Noves dates
Matrícula ESO Del 13 al 17 de juliol
Matrícula Batxillerat Del 8 al 14 de juliol (*)
Matrícula CFGM FP De l’1 al 7 de setembre
Matrícula CFGS FP De l’1 al 7 de setembre

(*) Per l’alumnat pendent de l’avaluació de setembre, del 7 al 10 de setembre

Llista d’espera per als cicles formatius

Si vols apuntar-te a la llista d’espera per als cicles formatius pots fer-ho al següent formulari.


Preinscripció etapa CFGS FP (ASIX ICA0, DAM ICB0 i DAW ICC0)

Abans d’iniciar el tràmit, consulteu la informació sobre els Cicles Formatius de Grau Superior que oferta l’Institut Joan d’Àustria.

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic.

Calendari

Preinscripció

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Documentació

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne. Aquesta és l’opció recomanada.

Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, caldrà enviar també el llibre de família. En el cas que l’INS Joan d’Àustria (08013101) sigui el centre demanat en primera opció, la documentació s’ha d’enviar a aquest compte de correu electrònic.

Si us plau, indiqueu a l’assumpte: Preinscripció CFGS <Cognoms i Nom de l’alumnat>
Ex. Preinscripció CFGS XXXXXXXXXXX

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d’accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya.

Preinscripció etapa CFGM FP

Abans d’iniciar el tràmit, consulteu la informació sobre el Cicle Formatiu de Grau Mitjà Sistemes Microinformàtics i Xarxes (ICA10) que oferta l’Institut Joan d’Àustria.

Calendari

Preinscripció

 • Oferta inicial de places escolars: 29 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 2 al 8 de juny de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 9 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

Documentació

Si s’emplena la sol·licitud electrònica, el tràmit de presentació s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre ni tampoc cap documentació acreditativa de la persona sol·licitant ni de l’alumne.

Si s’emplena la sol·licitud amb suport informàtic, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud enviada per Internet a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primer lloc i en el termini establert. Si no s’ha pogut validar electrònicament, també s’haurà d’enviar per correu electrònic la documentació d’identificació de la persona sol·licitant o de l’alumne. I si l’alumne/a és menor d’edat i no fa els 18 anys durant l’any 2020, caldrà enviar també el llibre de família. En el cas que l’INS Joan d’Àustria (08013101) sigui el centre demanat en primera opció, la documentació s’ha d’enviar a aquest compte de correu electrònic.

Si us plau, indiqueu a l’assumpte: Preinscripció CFGMSMX <Cognoms i Nom de l’alumnat>
Ex. Preinscripció CFGMSMX XXXXXXXXXXX

La documentació acreditativa dels criteris de prioritat depèn de la via d’accés de cada sol·licitant; la podeu consultar al web Estudiar a Catalunya.


Preinscripció etapa Batxillerat

Abans d’iniciar el tràmit, consulteu la informació sobre la concreció de l’etapa de Batxillerat a l’INS Joan d’Àustria.

Qui ha de presentar preinscripció al Batxillerat?

Han de presentar la sol·licitud de preinscripció les persones que volen accedir al batxillerat de qualsevol modalitat en un centre diferent del que s’està cursant l’ESO, les persones que cursen o han cursat un cicle formatiu (encara que s’imparteixi en el mateix centre on s’està matriculat), les que volen accedir a la modalitat d’arts i les que provenen d’un institut que ja no imparteix el batxillerat.

Calendari

Preinscripció                                       

 • Oferta inicial de places escolars: 21 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds: del 27 de maig al 3 de juny de 2020, ambdós inclosos
 • Presentació de documentació: fins al 4 de juny de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 15 de juny de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 16 al 18 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 22 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 23 de juny de 2020, a les 11 hores
 • Llista ordenada definitiva: 26 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 7 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada: del 8 al 14 de juliol de 2020, ambdós inclosos
 • Termini perquè els alumnes pendents de l’avaluació de setembre confirmin la seva continuació al centre: del 8 al 14 de juliol de 2020
 • Alumnes de batxillerat pendents de l’avaluació de setembre: del 7 al 10 de setembre de 2020

Presentació de la sol·licitud de preinscripció

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Tota la informació al següent enllaç: Presentar la sol·licitud a qualsevol modalitat del batxillerat

Per presentar la sol·licitud se us demanarà l’IDALU de l’alumnat -Identificador de l’alumne/a del Registre d’alumnes (RALC)-, que és un identificador únic dins del sistema educatiu de Catalunya).

On es pot aconseguir aquest IDALU?:

 • Demanant-lo al centre en què està escolaritzat l’alumnat aquest curs 2019-2020
 • Consulta de l’identificador al web del Departament d’Educació

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic. En aquest cas no s’ha d’enviar res al centre educatiu triat.

Només en el cas que el model de sol·licitud que s’ha fet servir sigui la sol·licitud amb suport informàtic una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció acompanyat de la documentació necessària. En el cas que l’INS Joan d’Àustria (08013101) sigui el centre demanat en primera opció, la documentació s’ha d’enviar a aquest compte de correu electrònic. Si us plau, indiqueu a l’assumpte: Preinscripció BATXCurs <Cognoms i Nom de l’alumnat>            Ex. Preinscripció BATX1 XXXXXXXXXXX

Dubtes i consultes específiques

Per telèfon: Trucant al número 634 289 921  (en horari de 09:30 h. fins 13:00 h. de dilluns a divendres)

Per correu electrònic: Enviant un email a aquest compte de correu


Preinscripcions etapa d’ESO

Abans d’iniciar el tràmit, consulteu la informació sobre l‘ESO a l’INS Joan d’Àustria

Aquest tràmit només l’ha de fer l’alumnat que canvia de centre el curs 2020-2021 per canvi d’etapa de primària a secundària o canvi de centre per altres motius (canvi de residència i/o població, …).

Calendari

Preinscripció

 • Presentació de sol·licituds en suport informàtic: del 13 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de sol·licituds presencialment amb cita prèvia: del 19 al 22 de maig de 2020
 • Presentació de documentació: fins al 25 de maig de 2020

Avís: Les dates proposades del mes de juny i posteriors són provisionals i poden variar en funció de l’evolució de la pandèmia.

 • Llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 29 de maig de 2020
 • Presentació de reclamacions: del 2 al 5 de juny de 2020
 • Llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de juny de 2020
 • Sorteig del número de desempat: 9 de juny de 2020, a les 11 h
 • Llista ordenada definitiva: 11 de juny de 2020
 • Ampliació de petició de centres per a les sol·licituds que no han obtingut cap assignació (assignació d’ofici): del 26 al 29 de juny de 2020
 • Oferta final de places escolars: 6 de juliol de 2020
 • Llista d’alumnes admesos i llista d’espera: 7 de juliol de 2020

Matrícula

 • Alumnes preinscrits amb plaça assignada a ESO: del 13 al 17 de juliol de 2020

 

Presentació de la sol·licitud de preinscripció

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per alumne o alumna però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres (10 com a màxim i per ordre de preferència). La presentació de més d’una sol·licitud comporta la invalidació dels drets de prioritat que puguin correspondre.

Per presentar la sol·licitud d’inscripció caldrà utilitzar el formulari telemàtic disponible al web del Departament d’Educació. Tota la informació sobre la presentació de les sol·licituds es troba descrita en aquest apartat del web del Departament (Terminis, Documentació a presentar i criteris de prioritat, …)

El model de sol·licitud que cal utilitzar és la sol·licitud amb suport informàtic. S’hi pot accedir mitjançant un ordinador, una tauleta tàctil o un telèfon mòbil. Una vegada enviades telemàticament les dades s’obté el resguard de la sol·licitud. Aquest resguard s’ha d’enviar per correu electrònic a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció acompanyat de la documentació necessària.

Per presentar la sol·licitud se us demanarà l’IDALU de l’alumnat -Identificador de l’alumne/a del Registre d’alumnes (RALC)-, que és un identificador únic dins del sistema educatiu de Catalunya).

On es pot aconseguir aquest IDALU?:

 • Demanant-lo al centre en què està escolaritzat l’alumnat aquest curs 2019-2020
 • Consulta de l’identificador al web del Departament d’Educació

En el cas que l’INS Joan d’Àustria sigui el centre demanat en primera opció, la documentació s’ha d’enviar a aquest compte de correu electrònic. Si us plau, indiqueu a l’Assumpte: Preinscripció ESO + Curs + <Cognoms i Nom de l’alumnat>            Ex. Preinscripció ESO1 XXXXXXXXXXX

Una vegada comprovada (pel personal d’administració) la documentació aportada, se us respondrà per correu electrònic -confirmant la recepció de la sol·licitud i de tota la documentació-, com a justificant de la formalització de la sol·licitud de preinscripció.

Juntament amb el resguard de la sol·licitud de preinscripció cal presentar, en tots els casos, una còpia de la documentació escanejada o fotografiada (per les dues cares quan escaigui i sempre amb bones condicions de llegibilitat) següent:

 • El llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne o alumna està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment en família o institució, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
 • El DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor o tutora o guardador o guardadora de fet) o, si el sol·licitant és estranger, de la targeta de residència on consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del país d’origen.
 • El DNI de l’alumne o alumna major de 14 anys o si té DNI tot i ser menor de 14 anys.

De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la documentació alternativa que la persona pugui aportar. El director o directora o la persona titular del centre la valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

Les persones que a la sol·licitud han al·legat el compliment d’un o més criteris de prioritat han de presentar la documentació escanejada o fotografiada que els acredita.

Presentació presencial de la sol·licitud de preinscripció

En els casos molt excepcionals que no es pugui realitzar la presentació telemàtica, la sol·licitud de preinscripció es podrà realitzar al centre educatiu de manera presencial sol·licitant cita prèvia. La finalitat de la cita prèvia es gestionar els períodes d’atenció al públic i evitar cues i aglomeracions.

Demanda d’informació i/o petició de cita per lliurar la preinscripció i la documentació associada.

Per telèfon: Trucant al número 634 289 921  (en horari de 09:30 h. fins 13:00 h. de dilluns a divendres)

Per correu electrònic: Enviant un email a aquest compte de correu

Fent servir l’aplicatiu de cita prèvia del Departament d’Educació: Enllaç a l’aplicatiu

Important: Se us demanarà que tingueu un compte de correu electrònic actiu donat que, a aquest compte, us enviaran el resguard de petició. Si encara no disposeu d’un compte de correu electrònic, us l’heu de crear en qualsevol dels gestors de correu habituals.

 

L’imprés que s’ha d’omplir per tal de realitzar la soli·licitud presencial pot descarregar-se del web del Departament d’Educació.

La documentació que s’ha d’aportar, en el moment de la presentació presencial al centre, és la mateixa que s’indica a l’apartat anterior

Consideracions importants:

 • Al centre ha de venir el menor nombre possible de persones a fer les gestions (preferiblement, una sola persona).
 • Si pot ser, la sol·licitud s’ha de portar emplenada des de casa; en el cas que no fos possible i s’hagi d’emplenar al centre, s’ha de portar el seu propi bolígraf.
 • S’ha de portar tota la documentació demanada per a poder-la escanejar o fotocopiar.
 • És molt recomanable portar mascareta i guants.
 • No han d’acudir al centre les persones de grups d’especial vulnerabilitat o en període de confinament, o que presentin símptomes; en aquests casos, poden autoritzar per escrit a una altra persona (major d’edat) a portar la sol·licitud i la documentació. L’autorització escrita haurà de reflectir clarament el Nom complet i el DNI/NIF/Document de la persona autoritzada (que aportarà una còpia del seu document d’identificació que es quedarà al centre juntament amb l’escrit d’autorització).

 

Suport i ajuts a les famílies, des del CEB, per realitzar la preinscripció

EL CEB ha posat en marxa una sèrie de mesures addicionals per donar suport a les famílies perquè puguin fer bé la preinscripció:

Per telèfon. Servei d’assistència telefònica.

El CEB ha reforçat la seva centraleta per garantir que en el cas de dubtes, problemes o dificultats en el moment de fer la tramitació telemàtica de la preinscripció, totes les famílies puguin rebre suport telefònic trucant per telèfon. Els horaris d’atenció i el número de telèfon s’indiquen en la imatge posterior.

Aquest servei d’atenció telefònica, compta amb el suport del servei de teletraducció, que pot atendre en cinquanta-dos idiomes en temps real, a través del telèfon mòbil o fix. Són converses a tres (operador, família i traductor, sovint nadiu) i es garanteix la confidencialitat.

Oficines de suport a la preinscripció

S’han habilitat vuit punts d’atenció ciutadana adreçats prioritàriament a les famílies que no disposin de mitjans telemàtics, de connexió a Internet o tinguin altres impediments. Un equip de professionals ajudarà a les famílies a fer el procediment telemàtic de la preinscripció.

Petició de suport, via web, al CEB

A les diferents unitats d’escolarització que donen suport a la preinscripció les podeu demanar una cita prèvia per tal que us ajudin a realitzar la preinscripció telemàtica.
El dia i hora de la cita sol·licitada, us heu de dirigir a la unitat triada.

Molt important: Us demanaran que tingueu un compte de correu electrònic actiu donat que, a aquest compte, us enviaran diferents informacions i documents. Si encara no disposeu d’un compte de correu electrònic, us l’heu de crear en qualsevol dels gestors de correu habituals.

 

Informació institucional del CEB i del Departament d’Educació

Podeu trobar la informació oficial a la web del Consorci d’Educació de Barcelona i del Departament d’Educació.