Informació sobre les vagues dels dies 9 i 15 d’octubre de 2020

Benvolgudes famílies i alumnat del centre

Amb motiu de la convocatòria de vaga presentada pels sindicats ASPEPC·SPS i CGT (amb registre d’entrada de 25 de setembre de 2020), que estan previstes per als dies 9 i 15 d’octubre de 2020, des de les 8.00 fins a les 22.00 hores, i que afecta el personal docent (funcionari i interí) i el personal laboral destinat en centres i serveis educatius del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya (entre altres),  l’Ordre TSF//2020, de 8 d’octubre, del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies (*), signada digitalment a les 13:42 hores per l’H. Conseller Chakir El Homrani Lesfar, per la qual es garanteixin els serveis essencials i es determinen els serveis mínims, indica:

La situació de vaga anunciada … s’entén condicionada al manteniment dels serveis mínims següents:

 • Una persona de l’equip directiu per cada centre. S’entén com a tal alguna de les persones següents: el/la director/a, el/la coordinador/a pedagògic/a, el/la cap d’estudis o el/la secretari/ària, i en el cas de les llars d’infants, un membre del claustre.
 • A més de la persona esmentada:

Per a l’ensenyament secundari (de 12 a 16 anys): un docent per cada 3 unitats.

(*) Enllaç al contingut de l’ORDRE

 

Com a director de l’Institut Joan d’Àustria he de comunicar-vos que durant les convocatòries de vaga previstes pels dies 09/10/2020 i 15/10/2020:

 • El centre complirà amb els serveis mínims i per tant romandrà obert amb (com a mínim) el personal indicat en els paràgrafs anteriors. 
 • En el cas del nostre institut s’assegura que:
  • els serveis mínims per a l’etapa d’ESO estaràn composats per:
   • Una persona de l’equip directiu
   • Un mínim de 5 docents, donat que el nombre d’unitats oficials assignades a aquesta etapa és de 15 unitats.
  • els serveis mínims per a les etapes de Batxillerat i CF estaràn composats per:
   • Una persona de l’equip directiu
 • L’adhesió, o no, del personal del centre (professorat i PAS) a la convocatòria, serà a títol individual i per aquest motiu, en aquests moments, no puc indicar-vos la repercussió que tindrà en el servei. Com ja sabeu a una convocatòria de vaga els treballadors poden decidir adherir-se fins a l’últim moment, sense necessitat de comunicació prèvia a la direcció del centre.
 • Si l’adhesió a la convocatòria de vaga fós alta, no es podrà garantir el desenvolupament de  les activitats d’ensenyament-aprenentatge habituals (horaris de grups-classe i activitats de centre).  

 

Salutacions cordials

 

Martín Martín

Director de l’INS Joan d’Àustria