El gust per la lectura

El gust per la lectura és una iniciativa del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya per a fomentar la lectura competent i crítica entre els joves estudiants.

Els alumnes de Literatura catalana de segon de Batxillerat del curs 2020-2021 han participat en la 26a edició d’aquest concurs centrat en l’obra de Laura a la ciutat dels sants, de Miquel Llor.

El resultat de la lectura, estudi i anàlisi de l’obra s’ha realitzat en forma de Podcast radiofònic. Dels 13 programes enregistrats i editats pels alumnes com a treball de síntesi, tres van ser seleccionats per presentar-los al concurs. Si cliqueu aquí podreu sentir els treballs fets pels alumnes i clicant aquí podreu sentir els seleccionats per participar al concurs.