MOSCOVITA

Nom:
Català: Moscovita.
Castellà: Moscovita.
Anglès: Muscovite.
Francès: Moscovite.
Imatges:

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
És un mineral del grup dels silicats i del subgrup dels filosilicats i dintre d’ells pertany a les miques alumíniques.
Formació de la roca i/o mineral
Es produeix per un metamorfisme regional i per les… Llegeix més»

CALCÀRIA

Nom
Catala: Pedra calcària
Castella: Piedra caliza
Anglès: Limestone
Francès: Pierre calcaire
Imatges

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
La pedra calcària es una roca sedimentari formada per calcita o dolomita, i principalment per carbonat càlcic; emprada en l’edificació i en la fabricació de calç.
Formació de la roca i/o… Llegeix més»

PISSARRA

ca: pissarra
es: pizarra
en: slate

 
 TIPUS DE ROCA
Es una roca metamòrfica
 DESCRIPCIÓ
La pissarra , prové de la transformació d’una altre roca de composició similar al canviar  les condicions ambientals del lloc on es troba. En aquest cas , la roca original anomenada protòlit, era una roca detrítica de… Llegeix més»