MOSCOVITA

Nom:
Català: Moscovita.
Castellà: Moscovita.
Anglès: Muscovite.
Francès: Moscovite.
Imatges:

Resultado de imagen de moscovitaResultado de imagen de moscovita

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
És un mineral del grup dels silicats i del subgrup dels filosilicats i dintre d’ells pertany a les miques alumíniques.
Formació de la roca i/o mineral

Es produeix per un metamorfisme regional i per les seves transformació d’altres silicats. Els cristalls més grans apareixen en pegmatitas. També es troba en roques metamòrfiques com gneises, pissarres, micacita, etc…

Composició química
La mica està composta d’alumini, ferro, calci, magnesi i altres elements, en diferents proporcions segons l’espècie. També és una mica rica en potassi. La seva composició química: KAl2((COH,F)2/AlSi3O10).

Breu descripció (color, textura…)
Pot ser de diversos colors com ara incolor, blanc, platejat, amb pàtines verdoses, groguenques i marronoses. La ratlla és de color blanc. Per als col·leccionistes la moscovita aïllada no és un mineral gaire important , però associada a altres minerals els proporciona una gran bellesa que augmenta el seu valor. La moscovita és un component mineral primari en moltes roques ígnies de tipus àcid, com en granits i pegmatitas. Minerals que apareixen típicament associats a la moscovita són el quars, feldspats, beril i turmalina. En el cas de la moscovita, a temperatures molt elevades, comença a perdre l’aigua que conté a partir dels 900°C i als 1400°C comença a fusionar-se.

Usos i/o aplicacions
S’usa en la indústria com a aïllant. Són força transparents i s’ha emprat per a portes de forns i vidre de fanals. Donades les seves excel·lents propietats dielèctriques, és utilitzada com a material aïllant en aparells elèctrics. És un mineral summament resistent a la calor, per això s’utilitza per a la confecció de portes en forns i estufes, com aïllant tèrmic incombustible. Juntament amb olis, la mica en pols és utilitzada com a additiu en el procés d’elaboració del paper.

Lloc d’origen (Jaciments més importants)
Hi han jaciments de Moscovita a les Muntanyes de Cridin en Alemanya, Canada, Àustria, Rodhèsia, Índia, al Pakistan i al Brasil, però també es troba als Estats Units i a Espanya (mines de Garcirrey, Salamanca, Castilla, Galicia i Andalucia).

Referències bibliogràfiques

MOSCOVITA

MOSCOVITA