LIGNIT

Nom:
Catala: Lignit
Castella: Lignito
Angles: Lignite
Frances: lignite

Imatges:

Resultado de imagen de lignito

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?

Es un carbó mineral.

Formació de la roca i/o mineral

Es forma per compreció de la turba.

Composició química

Amb un 69% de carbó, 5,2% de hidrogen, 25% de oxigen, i 0,8% de nitrogen.

Breu descripció (color, textura…)

És de color negre o marró i freqüentment presenta una textura semblant a la de la fusta de la qual procedeix.

Usos i/o aplicacions

És un combustible de mitjana qualitat, fàcil de cremar pel seu alt contingut en volàtils, però amb un poder calorífic relativament baix (entre 10 i 20 kg).

Lloc d’origen (Jaciments més importants)

A Espanya els jaciments més importants es localitzen a Astúries , Andorra , Mequinensa i Ponts de García Rodríguez . Es van formar durant les eres Secundària i Terciària.

Referència bibliogràfica

LIGNIT


https://es.wikipedia.org/wiki/Lignito