BOMBA VOLCANICA

Nom
Català: Bomba volcànica
Castellà: Bomba volcánica
Anglès: Volcanic pump
Francès: Pompe volcanique
Imatges 

Quin tipus de roca i/o mineral és?
És una massa de roca fosa (piroclasts: fragments sòlids que el volcà projecta enlaire. Depèn de com
és la mida s’anomena de diferents noms.). És una roca que prove de l’interior de… Llegeix més»

LIGNIT

Nom:
Catala: Lignit
Castella: Lignito
Angles: Lignite
Frances: lignite
Imatges:

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
Es un carbó mineral.
Formació de la roca i/o mineral
Es forma per compreció de la turba.
Composició química
Amb un 69% de carbó, 5,2% de hidrogen, 25% de oxigen, i 0,8% de nitrogen.
Breu descripció (color, textura…)
És… Llegeix més»

ARGILA

Nom:
Catalá:Argila
Castellano:Arcilla
English:Clay
Frances:Argile
 
Imatge:

 
Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
Es un mineral de la família de les silicats de habit laminar i fibrós amb de capacitat de la retenció de l’aigua.
Formació de la roca i/o mineral
Es produeix per l’agregació de molts mineral originalment per l’origen igni.
Composició… Llegeix més»

ESQUIST

Nom
Català: Esquist
Castellà: Esquisto
Anglès: Schist
Francès: Schiste
 
Imatges

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
Aquesta roca/ mineral es del grup de metamòrfica.
Formació de la roca i/o mineral
Roques procedent del metamorfisme regional de grau baix a mitjà que ha afectat roques pelíticas. Es tracta doncs d’antics sediments argilo-llimosos… Llegeix més»

CONGLOMERAT MONTSERRATÍ

Nom:
Català:Conglomerat montserratí
Castellano: conglomerado montserratino
Angles: Montserratian Conglomerate
Frances: Conglomérat de Montserratian
Imatges:
 

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
És una roca sedimentària detrítica del grup de les rudites (conglomerats i bretxes). de còdols
arrodonits, amb poca matriu i amb ciment calcari.
Formació de la roca i/o mineral
Creat por la… Llegeix més»

GRES

Nom:
Català: Gres
Castellano: Arenisca
English: Sandstone
Français: Grès
Imatges

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
És una roca sedimentària detrítica feta amb sorra.
Formació de la roca i/o mineral
Està formada per grans de sorra, calçaris, silicis, furriginosos, guixencs, argilosos i bituminosos.
Composició química
La composició química és: alumini (Al), silici (Si),… Llegeix més»

AMIANT

Nom
Català: Amiant
Castellano: Amianto
English: Asbestos
Francès: L’Amiante
Imatges:

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
És un mineral metamòrfics fibrós compost de silicats de cadena doble.
Formació de la roca i/o mineral
Es un mineral que està format per diferents tipus de minerals que porten silicat de cadena doble
Composició química
Mg6[(OH)8/Si4O10]
Breu… Llegeix més»