ESQUIST

Nom
Català: Esquist

Castellà: Esquisto

Anglès: Schist

Francès: Schiste

 

Imatges

Resultado de imagen de esquisto

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?

Aquesta roca/ mineral es del grup de metamòrfica.

Formació de la roca i/o mineral

Roques procedent del metamorfisme regional de grau baix a mitjà que ha afectat roques pelíticas. Es tracta doncs d’antics sediments argilo-llimosos metamorfitzats, de principis del Mesozoic, de paleozoics i fins i tot del Precambrià.

Composició química

Es compon de mica, que sol aparèixer com biotita o moscovita, i petites quantitats de quars. Els esquistos que contenen minerals accessoris importants es caracteritzen per aquests.

Breu descripció (color, textura…)

Els Esquistos es formen a l’interior de l’escorça terrestre a partir del metamorfisme de roques en una àmplia franja de temperatures i pressions, mentre alguns es formen a partir de pressions baixes, altres suporten pressions i
temperatures molt altes, és a dir de grau alt.

Usos i/o aplicacions

Aquesta roca es fa servir com a material de construcció.

Lloc d’origen (Jaciments més importants)

El lloc es en Cap de Creus, del litoral de l’Alt Empordà, situat a l’extrem nord de la Costa Brava.

Referència bibliogràfica

https://www.ecured.cu/Roca_Esquisto#Tipos_de_Esquisto