CONGLOMERAT MONTSERRATÍ

Nom:
Català:Conglomerat montserratí
Castellano: conglomerado montserratino
Angles: Montserratian Conglomerate
Frances: Conglomérat de Montserratian

Imatges:

 

Resultado de imagen de conglomerat montserrati

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?

És una roca sedimentària detrítica del grup de les rudites (conglomerats i bretxes). de còdols
arrodonits, amb poca matriu i amb ciment calcari.

Formació de la roca i/o mineral

Creat por la acumulació que han organitzat en l’aire i l’agua.

Composició química

La seva composició química és Caco3. El Conglomerat Montserratí existeix fa 56 milions d’anys enrere a l’època Eocè.

Breu descripció (color, textura…)

La litologia dels còdols és força variada, amb roques paleozoiques (lidita negra, pissarres i pòrfirs) i mesozoiques (diferents tipus de calcàries, sovint amb fòssils, i gresos) composició químic sense propietat especifica i carbonat de calci i la seva duresa de 5.

Usos i/o aplicacions

En maçoneria, construcció i de ornat. No té un us determinat, ja que no s’utilitza per a fer cap eina, ni té un valor per al comerç, com la majoria de conglomerats.

Lloc d’origen (Jaciments més importants)

El lloc d’origen del conglomerat montserratí és Montserrat (Barcelona) que pertany a la comarca
del Bagés

Referència bibliogràfica

http://www.red.ilce.edu.mx/20aniversario/componentes/redescolar/publicaciones/publi_rocas/conglomerado.html
http://www.ub.edu/futursinousestudiants/geologia/litoteca/fitxes/sedimentaries/conglomerat%20de%20montserrat.html
http://agora.xtec.cat/iesm-jmzafra/general/congllomerat-montserrati/