TALC

Nom

Català: Talc
Castellà: Talco
Anglès: Talc
Francès: Talc
Nom científic: Talq (procedeix de l’àrab)
Imatges

Resultat d'imatges de talcTalcoEZ.jpg

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
El talc és un mineral Silicat

Formació de la roca i/o mineral
Els dipòsits de talc sempre es generen a partir de la transformació de roques preexistents sota activitat hidrotermal, per a la formació de talc el procés s’ha de dur a terme a temperatura baixa o mitja i pressió suficient perquè es generi metamorfisme

Composició química
Aquesta és la formula química d’aquest mineral MgO SiO2 i H2O

Breu descripció (color, textura…)
El Talc és un mineral de color blanc, encara que pot ser de color gris i blau. Al tocar-la es pot sentir com si et rellisques

Usos i/o aplicacions
Valor industrial, utilitzant-se com a additiu i lubricant en productes cosmètics, en gomes, pintures, ceràmiques, paper, cautxú, etc. Encara que els seus usos més coneguts són en pols de talc i en el sabó de sastre

Lloc d’origen (Jaciments més importants)
El lloc d’origen d’aquest mineral Girona- Espanya al nord-est de Catalunya

Referència bibliogràfica

TALC