MICA

Nom:
Català : Mica
Castellà: Mica
Anglès: Mica
Francès: Mica
Imatges
 
Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
La mica és un mineral Silicat
Formació de la roca i/o mineral
La mica es troba àmpliament distribuïda en roques ígnies, metamòrfiques i sedimentàries.
Composició química
Està composta per alumini, ferro, calci, magnesi i minerals… Llegeix més»

CRETA

Nom:
Català: Creta
Castellà: Creta
Angles: Chalk
Francès: Craie
Imatges:

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
Es una roca sedimentaria i calcària
Formació de la roca i/o mineral
Es forma sota condicions marines profundes per l’acumulació gradual de petites plaques de calcita (coccòlits), posades per microorganismes anomenats coccolitoforal
Composició química:
Està compost per… Llegeix més»

GNEISS

Nom:
Català:Gneiss
Castella:Gneis
Anglès:Gneiss
Francès:Gneiss
Imatges:

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
És una roca metamòrfica que és pot formar a partir derroques sedimentàries (paragneis) o de roques plutòniques, com el granit (ortogneis) Roca de gra gruixut a mig.
Formació de la roca i/o mineral
Roca originada pel metamorfisme regional de… Llegeix més»

CRETA BLANCA

Nom
Català: Creta blanca
Castellà: Creta blanca
Anglès: Chalk
Francès: Craie blanche
Imatges

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
La creta és una roca seduimentàruia, un tipus de pedra calcàruia.
Roca sedimentària: una roca sedimentària és aquella que es forma per l’acumulació de sediments (material sòlid acumulat superfície terrestre).
Pedra calcària:… Llegeix més»

CONGLOMERAT TRIÀSIC

Nom:
Català: Conglomerat triàsic
Castellà: Conglomerado triàsico
Anglès: Triassic Conglomerate
Francès: Conglomérat triasique
Imatges:
   
 
Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
Sedimentaria – detrítica
Formació de la roca i/o mineral:
Un Conglomerat és una roca sedimentària clàstica. Es forma generalment en l’ambient fluvial. El conglomerat es compon de clastos (fragments) arrodonits… Llegeix més»

HAUSMANITA

Nom:
Català:​Hausmanita
Castellà:Hausmanita
English:Hausmanite
Francais: Hausmanite
 

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
Es un mineral óxid de manganesi.
Formació de la roca i/o mineral
Fa vidres octoedres amb estiració paralela de fins a 7,5 cm.
Composició química
Mn2+Mn3+2O4
Breu descripció (color, textura…)
Es de colors grisos i negres, té una textura rugosa per… Llegeix més»

LIMONITA

Nom:
Català: Limonita
Castellà: Limonita
Anglès: Limonite
Francès: Limonite
Imatges:

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
Tot i que és una mescla de minerals d’òxids, no és considerat un mineral, per tant, és una roca.
Formació de la roca i/o mineral:
S’origina per la descomposició de molts minerals de ferro, especialment… Llegeix més»

AMETISTA

Nom
Català: Ametista
Castellà: Amatista
Anglès: Amethyst
Francès: Améthyse
Imatges

 
 
 
 
 
Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
És un mineral violeta fet de quars d’origen magmàtic.
Formació de la roca i/o mineral:
L’Ametista s’ha format a baixes temperatures. Se sol trobar a la superfície de les roques, a l’interior de les geodes.
Aquest… Llegeix més»

LAVA

Nom:
Castellano: Lava
Català: Renta
Anglès: Volcanic rock
Francès: Lave
Imatges:
 

 
Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
Les laves són un tipus de roques magmàtiques volcàniques o ígnea de color marró fosc o negre.
Formació de la roca i/o mineral
Les roques volcàniques són un tipus de roca formada quan la… Llegeix més»

RODONITA

Nom
Català: Rodonita
Castellà: Rodonita
Anglès: Rhodonite
Francès: Rhodonite
Imatges

Quin tipus i subtipus de roca i/o mineral és?
La rodonita és un mineral de la classe dels silicats, del subgrup inosilicats, i dins d’aquests, pertany als piroxès.
Silicats: minerals que formen la classe més gran i més important dels minerals (constitueixen aproximadament… Llegeix més»