Tràmits/documentació

Recopilació de tràmits que es poden fer a secretaria

 

Procediment per recollir el títol de graduat en ESO
 Convalidació de matèries a l’ESO i Batxillerat  Impresos
 Justificant d’assistència del vostre/a fill/a  Descarrega
 Instruccions devolucions de sortides descarrega
  Sol·licitud de devolució d’una sortida  Descarrega