Organigrama

EQUIP DIRECTIU

Director: José Ramón García

Cap d’estudis: David Gil

Secretària: Begoña Gairín

Coordinadora Pedagògica: Taís Simó

CAPS DE DEPARTAMENT

Català: Rosa Maria Campanario

Castellà: Paola Chini

Matemàtiques: Cori Planelles

Tecnologies: Júlia Llurba

Ciències: Juanjo Cabré

Socials: Maite Serrano

Seminari d’Orientació: Ibanesa Gómez

Llengües estrangeres: Noemí Garcia

Educació Física: Alex Nieto

Música i Visual i Plàstica: Dolors Molas

Tutor PQPI: Mario Viza

COORDINADORA d’ESO

Julia Ramos

COORDINADOR DE BAT

Araceli Muñoz

 

TUTORIES

1r ESO A: Antía Cañizo

1r ESO B: Pablo Escoto

1r ESO C: Eulàlia Olivé

1r ESO D: Jaume Blay

1r ESO E: Xavier Rión

 

2n ESO A: Pep Sanz

2n ESO B: Josep Lluís Martín

2n ESO C: Cristina Montañola

2n ESO D: Josep Ortuño

2n ESO E: Maite Ferran

 

3r ESO A: Patricia Barel

3r ESO B: Jordi Martí

3r ESO C: Virgina Fernández

3r ESO D: Carles Terron

3r ESO E: Alba Pozuelo

 

4t ESO A: Sílvia Lorente

4t ESO B: Leticia Fonts

4t ESO C: Ruben Barbosa

AULA COMPLEMENTÀRIA: Ibanesa Gómez

 

1r BAT A: Mònica Escarcellé

1r BAT B: Violant Barquet

 

2n BAT A: Noemí Garcia

2n BAT B: Desirée Mas

 

COORDINACIONS

Riscos Laborals: Júlia Llurba

TAC: Paz Valls

Activitats i serveis: Núria Lorente

LIC: Sílvia Lorente

Biblioteca: Paola Chini

Moodle/web:  Júlia Llurba

Control d’Assistència: Cori Planelles

 

PROJECTES

JazzOrquestra: Joan Rion

First Lego League: Paz Valls

Mschools Scratch Challenge: Paz Valls

Mschools (APP Education-MHM)/ Eduhack/ mEduTarraco: Júlia Llurba

 

PERSONAL D’ADMINISTRACIÓ I SERVEI (PAS)

Conserges: Georgina Garrido i Magdalena Jané

Administratives: Antònia Pastó 

Vetlladora: