Perfil del contractant

Resolució pròrroga contracte de servei de neteja 2017/18

 


Contingut anunci de licitació Servei de Neteja

Licitació Servei de neteja

Plec de clàusules administratives particulars (PCA)

(PCA exp.43009977-01-2017)

Plec de prescripcions tècniques (PTT)

  (PTT exp.43009977-01-2017)

Composició de la Mesa de contractació

Mesa de contractació

Anunci acte públic obertura sobre C

Per la present els informem que el dia 7 de desembre tindrà lloc l’obertura del sobre C per la Contractació del Servei de Neteja de l’Institut d’Altafulla (exp.43009977-01-2017).

L’acte tindrà lloc el dia 7, a les 10.30h del matí,a les dependències del nostre centre a Altafulla.

Begoña Gairin
Secretària Institut d’Altafulla

Resolució adjudicació contracte definitiu

Text 1

Text 2

Text 3

 Anunci formalització contracte Servei de neteja

Anunci 1

Anunci 2