Secretaria

La secretaria del centre és l’agent de gestió administrativa visible.

En aquesta secció hi trobareu:

  • Horari d’atenció
  • Tràmits (sol·licitud de certificats…)
  • Preinscripció i Matrícula
  • Documents (autorització de sortides, ús de serveis digitals, etc.)
  • Beques i ajuts

També podeu fer els tràmits de forma presencial en els horaris indicats