Treball a casa

Us informem que des d’ahir els vostres fills-es aniran rebent directament del seu professorat i en diferents vies de comunicació (classroom, moodle, gmail…) activitats de les diferents matèries que cursen.
Aquestes no seran avaluatives per indicació del departament d’Educació atenent que l’activitat lectiva està paralitzada i… Llegeix més»