Estudis

A l’Institut S’Agulla es poden cursar els estudis d’Educació Secundària Obligatòria (ESO), Batxillerat i Cicles formatius de les famílies de Sanitat i de Serveis socioculturals i a la comunitat.

Educació Secundària Obligatòria

Els estudis d’ESO engloben tres grups d’escolarització per curs.

Batxillerat

El Batxillerat compta amb dos grups, amb les modalitats de Científic, Tecnològic, Social i Humanístic.

Formació Professional

Els estudis de Formació Professional corresponen a les famílies de Sanitat i de Serveis socioculturals i a la comunitat.

Concretament, els cicles que s’imparteixen són els de Grau Mitjà de Tècnic/a en cures auxiliars d’infermeria i Tècnic/a en atenció a persones en situació de dependència, i els de Grau Superior de Tècnic/a superior en educació infantil i Tècnic/a en integració social.

Tots són d’una línia d’escolarització, excepte el de Sanitat, que en té tres.

Alumnat matriculat

En els últims anys, el centre normalment ha tingut vint-i-cinc grups d’escolarització: dotze a l’ESO, quatre al Batxillerat, cinc a la Formació professional de Grau Mitjà i quatre a la de Grau Superior.

Normalment, el nombre d’alumnat que hi ha matriculat oscil·la entre 700 i 800 repartits de la següent manera: a l’ESO, sense cap vacant, per sobre dels 360; al Batxillerat, entre 100 i 140 i, a la Formació Professional, entre 270 i 300.

Marc horari

El marc horari dels estudis del centre està dividit en dues franges horàries diferenciades, el que possibilita que en cap moment entrin en contacte. Així, el matí, de les 8,15 a les 14,45 hores, s’imparteixen els estudis de l’ESO i del Batxillerat; i a la tarda, de les 15 a les 21,30 hores, els de la Formació Professional.