Normes d’Organització i Funcionament del Centre (NOFC)

A continuació podeu trobar el document amb la normativa d’organització i funcionament del centre. En aquest document es recullen les normes de disciplina i les sancions corresponents. Actualment el document està en revisió. 

930_NOFC versió 0.5