Més formació en Programació i Robòtica

El pensament computacional és una metodologia que afavoreix l’assoliment de les competències tecnològiques i digitals, promou l’aprenentatge entre iguals, l’intercanvi d’estratègies, i estimula la creativitat.
En aquest sentit, des de la Direcció del centre, amb la col·laboració del departament de Tecnologia, aquest curs s’han impulsat dues… Llegeix més»