VACANTS PFI-PTT VILADECANS – actualitzat 21 setembre

Benvolgudes famílies

Afegim la llista de places vacants en els nostres PFI-PTT de Viladecans actualitzat a 21 setembre:

PTT (realitzats a Can Calderon)

Auxiliar de muntatge i manteniment d’equips informàtics: 2 vacants

Auxiliar en manteniment i reparació de vehicles de mobilitat personal: 2 vacants

Auxiliar en activitats d’oficina i serveis administratius generals: 1 vacants

Auxiliar en comerç i atenció al públic: 1 vacants

PFI (realitzat a l’INS Torre Roja)

Auxiliar de pintura: 1 vacant

Atentament,

Prefectura d’Estudis Institut Torre Roja