INFORMACIÓ MOLT IMPORTANT ADMISSIÓ CICLES FORMATIUS SETEMBRE

Benvolgudes famílies i alumnes

Aquesta setmana s’ha de finalitzar l’admissió de Cicles Formatius de Grau Mig i Grau Superior, amb les següents possibles situacions:

1 – Confirmació matrícula dels alumnes assignats en la preinscripció de la fase 2

2 – Procés Extraordinari (fase 3) d’admissió a Cicles Formatius

3 – Procés Extraordinari (fase 3) d’admissió a Cicles Formatius de nova creació

MOLT IMPORTANT: RECORDEU QUE EL DIMECRES 8 DE SETEMBRE L’INSTITUT TORRE ROJA ROMANDRÀ TANCAT PER FESTA LOCAL.

.

1 – Confirmació matrícula dels alumnes assignats en la preinscripció de la fase 2

Data: 9 i 10 de setembre de 9:00 a 14:00 Presencialment a l’Institut

Només pels alumnes que van fer la preinscripció, els hi han assignat plaça i estan en les següents llistes:

Llistat places assignades de Grau Mig

Llistat places assignades de Grau Superior

1r. pas: Realitzar el pagament de l’import pel material.
Aquest pagament s’ha de realitzar per transferència bancària, seguint els passos següents:

ES87 0081 1655 8500 0100 6110

Quantitat a pagar per Grau Mig Activitats Comercials, Gestió Administrativa o Sistemes microinformàtics i xarxes: 60 €
Quantitat a pagar per Grau Superior Gestió de Vendes i Espais Comercials: 420€

FER CONSTAR A CONCEPTE:
Nom i cognom de l’alumne
Curs a realitzar al 2021-2022

2n. pas: Omplir Formulari

3r. pas: Personar-se a l’Institut per lliurar la següent documentació:

 • Original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna (si és estranger comunitari, el document d’identitat del país d’origen).
 • Si l’alumne/a és menor d’edat cal presentar també:
  • L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.
 • Una certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d’accés (MOLT IMPORTANT)
 • Aquesta altra documentació cal descarregar-la i complimentar-la degudament
  Autorització d’ús d’imatge
  Autorització ús de serveis i recursos digitals
  Autorització per a l’administració de paracetamol (menors d’edat)
  Autorització de sortides didàctiques
  Autorització per a fer PCR
  Carta compromís educatiu

TENIU ASSIGNADA AQUESTA PLAÇA, PERÒ SI NO REALITZEU LA MATRÍCULA DEL 9 AL 10 DE SETEMBRE PERDREU AQUESTA PLAÇA.

 

.

2 – Procés Extraordinari (fase 3) d’admissió a Cicles Formatius

En aquest procés s’ofereixen les places de primer curs de cada cicle que queden lliures i poden participar-hi tots els alumnes que acreditin els requisits d’accés a l’ensenyament, independentment que hagin participat o no en el procés ordinari de preinscripció. 

Les places ofertades són:

Curs
Cicle Formatiu de Grau Mig
Places Ofertades
1r CM10 – Activitats Comercials 3
1r IC10 – Sistemes Microinformàtics i Xarxes (2 grups) 6
Curs
Cicle Formatiu de Grau Superior
Places Ofertades
1r CMA0 – Gestió de vendes 17

Accés a l’informació del Departament d’Educació

Si hi ha alguna plaça del vostre interès, haureu de portar presencialment els dies 9 i 10 a la secretaria del centre els següents documents:

 • Sol·licitud de preinscripció degudament omplerta (la podeu descarregar aquí )
 • Original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna (si és estranger comunitari, el document d’identitat del país d’origen).
 • Si l’alumne/a és menor d’edat cal presentar també:
  • L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.
 • Una certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d’accés (MOLT IMPORTANT)
 • El resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles formatius de formació professional de grau mitjà per al curs 2021-2022, si és que vas participar-hi.

A partir del dia 13 de setembre sortirà una llista amb les places assignades segons la normativa indicada pel Departament d’Educació.

.

3 – Procés Extraordinari (fase 3) d’admissió a Cicles Formatius de nova creació

A finals de juliol ens van otorgar una nova línia del nostre cicle de Grau Mig d’Atenció a Persones en Situació de Dependència, en horari de tarda.

S’ofereixen 30 places i es segueixen les mateixes instruccions que en l’anterior Procés Extraordinari:

Accés a l’informació del Departament d’Educació

Si esteu interessats, haureu de portar presencialment els dies 9 i 10 a la secretaria del centre els següents documents:

 • Sol·licitud de preinscripció degudament omplerta (la podeu descarregar aquí )
 • Original i una còpia del DNI, NIE o passaport de l’alumne o alumna (si és estranger comunitari, el document d’identitat del país d’origen).
 • Si l’alumne/a és menor d’edat cal presentar també:
  • L’original i una còpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si està en situació d’acolliment en família o institució, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.
  • L’original i una còpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare, tutor/a o guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on consta el NIE o del passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, el document d’identitat del país d’origen.
 • Una certificació de la qualificació mitjana dels estudis o del curs que permeten l’accés a aquests cicles o de la qualificació de la prova d’accés (MOLT IMPORTANT)
 • El resguard de la sol·licitud de preinscripció a cicles formatius de formació professional de grau mitjà per al curs 2021-2022, si és que vas participar-hi.

A partir del dia 13 de setembre sortirà una llista amb les places assignades segons la normativa indicada pel Departament d’Educació.

Atentament
Prefectura d’estudis Institut Torre Roja