Format virtual d’EXPOJOVE

L’EXPOJOVE 2021 no es podrà fer com en les anteriors edicions en format presencial i s’ha hagut d’adaptar a un format virtual. Serà entre els dies 20 i 30 d’abril de 2021.

Un dels objectius de l’EXPOJOVE és completar la informació i l’orientació que es fa en els centres, tant en l’ensenyament secundari obligatori com al postobligatori, per tal d’encaminar els joves a les diverses possibilitats acadèmiques i professionals.

En aquesta edició, s’hi podrà trobar l’oferta d’ensenyaments professionals amb estands particulars que ha preparat cada institut amb la seva oferta formativa. També, com en les altres edicions, s’hi podrà obtenir informació dels estudis de batxillerat, programes de formació i inserció, itineraris formatius específics, formació de persones adultes, cicles d’arts plàstiques i disseny, ensenyaments esportius, idiomes, formació professional de grau bàsic i l’oferta formativa de les
universitats. Alhora hi haurà un apartat sobre orientació laboral i més recursos per al jovent.

Els alumnes a qui va adreçada l’EXPOJOVE, entre d’altres, són els que finalitzen l’ESO, els de batxillerat -tant de primer com de segon curs-, els que cursen ensenyaments professionals de grau mitjà, com també els de grau superior i els que estan cursant un dels programes de formació i inserció.

Enllaç d’EXPOJOVE