Curs de Formació Professional Ocupacional

Properament, amb tota probabilitat, el centre durà a terme el Certificat de Professionalitat ELES0208 Operacions auxiliars de muntatge d’instal·lacions electrotècniques i de telecomunicacions en edificis. Aquest curs es fa amb la col·laboració del SOC i consta d’una durada de 310h + 80h de pràctiques. És un curs de nivell 1, sense requisits d’accés, i està destinat a persones inscrites al SOC o que vulguin millorar les seves condicions laborals.
En cas d’estar interessats/des podeu enviar un correu electrònic a:  b7005662@xtec.cat