PREINSCRIPCIÓ BATXILLERAT CURS 19/20

Del 14 al 21 de maig s’escau el període de preinscripció de batxillerat i cicles formatius.

Com a novetat, aquest any només podeu fer la sol·licitud en aquests dos formats:

  1. Sol·licitud electrònica. Requereix tenir el número de registre de l’alumne (IDALU, us l’ha de proporcionar el centre on està matriculat actualment) i certificat idcat, DNI electrònic o usuari GICAR. No cal presentar cap documentació al centre. Hi podreu accedir entrant a l’enllaç: http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/batxillerat/
  2. Sol·licitud en suport informàtic. Requereix tenir el número de registre de l’alumne (IDALU). Un cop enviat el formulari cal imprimir-lo, signar-lo i presentar el resguard al centre junt amb els documents que s’especifiqui en el resguard. Podeu accedir-hi en el mateix enllaç anterior.

Horari de secretaria:

Matins: Dilluns, dimecres i divendres de 8 a 13.30 h.              Tardes: Dimecres de 15 a 17 h.

El dimecres 15 de maig a les 17.30 h a la Sala d’Actes de l’Institut es farà una xerrada informativa adreçada a pares, mares i alumnes per informar del currículum de Batxillerat que ofereix el centre i del funcionament de les Proves d’Accés a la Universitat. A continuació tothom qui vulgui podrà visitar les instal·lacions de l’institut.

MÉS INFORMACIÓ A: https://agora.xtec.cat/iessantramon/preinscripcio-de-batxillerat/