Horaris

L’horari marc de l’institut és de 8 a 14.30 h. Es realitzen dos patis: de 10 a 10.20 h  i de 12.20 a 12.30 h.